Hvad kendetegner et anpartselskab?

Et anpartselskab eller som det ofte nævnes ApS adskiller sig på flere områder fra de andre selskabsformer der ellers er i Danmark. En af de største kendetegn er, at du for et mindre beløb kan stifte et selskab, hvor det er muligt ikke at hæfte personligt. Det er den begrænsede hæftelse, der i den grad gør et ApS en god selskabsform, hvis man ønsker at stifte et selskab. Hvis du går konkurs med et personligt ejet firma, kan dine kreditorer i mange år fremover kræve at du betaler for det du skylder dem og det kan gøre det svært at komme tilbage økonomisk.

Hvad kendetegner et ApS?

Et ApS har flere kendetegn, herunder kommer nogle af dem.

  • Et ApS kan stiftes af flere personer eller af en person alene.
  • Der er begrænset hæftelse med de 40.000 kr der er brugt til at skifte selskabet.
  • Der skal afleveres et årligt regnskab og der skal som udgangspunkt være en revisor ind over.
  • Et ApS skal stiftes og der skal ikke alene være en ejerbog men også et sæt vedtægter. 
  • Der skal være en direktion og hvis ønskes en bestyrelse. 
  • Ejenskabsstyrelsen skal have bested om stiftelsen og selskabet skal registreres. Det koster 670 kr. at registere et ApS.
  • Ingen af ejerne må være under konkurs med et andet selskab.

Stift et holdingselskab på samme tid

Hvis du planlægger at stifte et ApS, bør du overveje at stifte et holdingselskab på samme tid. Nøgleordet her er på samme tid. Ikke at du ikke kan gøre det senere, men så er det ikke så nemt og der er nogle skattemæssige konsekvenser som der ikke er hvis du stifter de 2 selskaber samtidig. De 40.000 kr. du bruger på at stifte dit holdingselskabet kan du genbruge på at at stifte et ApS. Derfor får du 2 selskaber for et selskabs pris. Fordelen ved et holdingselskab er primært at agere pengetank og give dig skattemæssige fordele. Det er muligt hvis du har flere ApS tilknyttet dit holdingselskab, at udnytte et overskud til at dække et underskud i et andet ApS og derfor undgå at betale skat. Du kan også vælge at lade overskuddet stå i holdingselskabet til senere brug. Det er ikke muligt at stifte et holdingselskab, hvis du vælger at stifte et personligt ejet firma.